1-Koroner kalp hastalığını oluşturan risk faktörleri nelerdir? Nasıl korunabiliriz?

2-Enfarktüs ne demektir?

3-Koroner kalp hastalığının belirtileri nelerdir?

4-Bir kimse hiçbir şikayeti olmadan kalp hastası olabilir mi?

5-Kalp-damar hastalığı konusunda risk faktörleri nelerdir?

6-Damar sertliği (ateroskleroz) nedir?

7-Daralmış koroner damarlar neden göğüs ağrısına yol açar?

8-Kalp kateterizasyonu ve anjiografi nedir?

9-Kalp kateterizasyonu ve anjiyografi nasıl yapılır?

10-Kalp kateterizasyonu ve anjiyografi ile ilişkili istenmeyen olaylar söz konusu olabilir mi, işlemin riski nedir?

11-Kalp kateterizasyonu ve anjiyografinin gerekli olmasına rağmen yapılmaması durumunda ne tür sorunlarla karşılaşılabilir?

12-Kalp kateterizasyonu ve anjiyografinin yerini tutabilecek alternatif tetkik yöntemleri mevcut mudur?

13-Kalp kateterizasyonu ve anjiyografi neticesine göre karar verilen balon anjiyoplasti ve kalp ameliyatı hemen yapılabilir mi, yapılmalı mıdır?