Doğuştan ya da Sonradan Ortaya Çıkan Çarpıntıların Tedavisi


 
 
Kalbin çeşitli yerlerinden doğuştan ya da sonradan bazı hastalıklar nedeniyle ortaya çıkan ritim düzensizlikleri hastalarda bazı şikayetlere yol açmaktadır. Çarpıntı en sık görülen şikayettir. Halsizlik, baş dönmesi, bayılma, nefes darlığı ve göğüs ağrısı diğer bulgular arasında yer alır. Kalbin karıncığından (ventrikülden) kaynaklanan bazı taşikardilerde ölüm riski vardır.

 
Bu çarpıntıların tedavisinde iki yöntem sık kullanılır. Birincisi ilaç tedavisidir. İlaçlar çarpıntı sıklığını ve şiddetini azaltabilir. İlaçlar pek çok hastada şikayetleri kontrol altına alsa da taşikardiyi tamamen ortadan kaldıramaz. Hastaların büyük kısmında ilaç almalarına rağmen çarpıntının sürdüğü görülür. İlaçların ömür boyu kullanılmaları gerekir ki özellikle genç hastalar için bu çok uzun bir süredir. İlaçların yan etkileri de kullanılmalarını zorlaştırmaktadır.

İkinci tedavi yöntemi halk arasında yakma tedavisi olarak bilinen radyofrekans dalga ile ablasyondur. Bu yöntemde birden fazla kablo ile kalbin içine girilir. Çarpıntı yeri belirlenir ve o bölgeye radyo enerjisi ile ısı uygulanır. Yakma denilen bu yöntemle çarpıntı yeri ortadan kaldırılmış olur. İşlemin başarılı olduğu hastalarda çarpıntı tamamen ortadan kalkar. Hastanın ilaç kullanmasına gerek kalmaz. Bu nedenle yakma kesin tedavi yöntemidir. Bununla birlikte yakma tedavisi girişimsel bir tedavidir ve bazı riskleri vardır. Bu nedenle bu yönteme karar verilen hastaya riskler ve yararlar hekim tarafından açık bir şekilde anlatılmalıdır.