Ventriküler aritmilere ilaç mı ablasyon mu ?


2 Haziran 2016 'da Adana Aritmi Günleri toplantısında ventrikül çıkış yolu aritmilerine (VES/VT) güncel yaklaşım konuşuldu. Bu toplantıda Çıkış yolu anatomisi, EKG'den aritmi odağını tahmin etme, kime ve ne zaman ablasyon yaparız, ablasyon komplikasyonları ve olgu örnekleri tartışıldı. Prof Dr Mehmet Kanadaşı ''Ventriküler aritmilere ne zaman ablasyon yapalım ?'' konulu konuşmasında kime ne zaman ablasyon yapalım sorusuna yanıt verdi