Başarılı ablasyon yapılan 2 atriyal taşikardi olgusu


Atriyal taşikardiler (AT) kalbin kulakçığından kaynaklanan supraventriküler taşikardiler (SVT) grubunda olan bir aritmi türüdür. Tüm SVT'lerin yaklaşık %10'undan AT'ler sorumludur. %70'i sağ kulakçık, %30'u ise sol kulakçıktan kaynaklanmaktadır.Oran olarak az olmalarına karşın 2 temel soruna neden olurlar. Birincisi tanı koynmak bazı hastalarda güçtür ve ilaç tedavisine iyi yanıt vermezler. İkincisi AT'lerin yaklaşık %20-25'i incessant dediğimiz devamlı taşikardi ile taşikardiyomiyopati olarak isimlendirdiğimiz ciddi kalp fonksiyonlarında bozulma ve kalp yetersizliği ile sonuçlanmasıdır. Bu iki hasta grubunda ablasyon yani yakma tedavisi %90 başarı ile yapılabilmektedir. Bu konuşmada birisi kalp yetersizliği oluşmuş, diğeri ise tanı konulamamış iki AT olgusu sunulmuştur.